نگارش پیش‌نویس متن توافق‌نهایی هسته ای/ ادامه انزوای اسرائیل و تندروها در غرب