سرمربی تیم ملی پینگ‌پنگ: بهتر از مسابقات جهانی دوره قبل بودیم