شماره حساب 966 برای کمک به اعزام زائران به عتبات عالیات گشایش یافت