یک بازی با ساختار افسانه و اسطوره ایرانی تولید می‌شود