نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی دوومیدانی معرفی شدند