دبیرکل سازمان ملل در مراسم روز پیروزی روسیه شرکت می‌کند