همایش بزرگ «میقات صالحین» در تنگستان برگزار می‌شود