مهم‌ترین فعالیت حوزه بهداشت توجه به ۱۰ میلیون حاشیه نشین است/۱۴ استان تحت پوشش پزشک خانواده قرار می