رونمایی از طرح کارت بهداشت در سومین همایش دفاتر پیشخوان دولت