رییس جمهوری که مدعی بود امام زمان (عج) هدایتش می‌کند