بالاترين و پايين‌ترين ميزان تولد در کدام استان‌ها است؟