رئیس‌جمهو مطرح کرد: حمایت همه‌جانبه دولت از حوزه نشر و کتاب و دستاوردهای فرهنگی