به بهانه لغو مزایده باشگاه پرسپولیس/بدهی بانکی دامن‌گیر خریدار شد