مشکلات معشیتی عامل افت سلامت روان و جسم/ کاهش سلامت اجتماعی به ناکارآمدی افراد می‌انجامد