مذاکرات در سطح کارشناسی تا پنجشنبه هفته جاری ادامه دارد/ دور آتی مذاکرات در سطح معاونین، ۲۲ اردیبهشت