وزیر بهداشت:‌ بودجه وزارت بهداشت را بزرگ جلوه می‌دهند/ما هم بشریم و امکان اشتباه وجود دارد