امور فرهنگی از اولویت‌های دولت است/نمایشگاه بین‌المللی کتاب بستری مناسب برای آشنایی بیشتر نسل جوان