یک چهارم نهایی لیگ بسکتبال ان.بی. ای/ برد شیکاگو و شکست هیوستون