اظهار بی‌اطلاعی وزارت خارجه آمریکا از سفر هیئت نفتی آمریکایی به ایران