قاسمی: یگانه مسیر نجات فرهنگ، استقلال مجازی است/ تجربه کشورهایی که راه نفوذ را بر فیس‌بوک بستند