برنامه گسترده چین برای اورآسیا/روسیه، بلاروس و قزاقستان مقصد «شی»