پرفورمنس «رنگاهنگ» اول خرداد در تالار وحدت به اجرا در می آید