اعضای ستاد انتخابات جبهه پیروان مشخص شدند/ اهم سرفصل‌های مانیفست انتخاباتی