مسابقات دوچرخه سواری BMX قهرمانی کشور برگزار می شود