بهنام‌فر: جمعه روز سرنوشت سازی برای ما است/ انتظار درخشش از کاراته‌کاهای گمنام را نداشتیم