رونمایی از کارت بهداشت در هفته سوم سلامت/ارائه از طریق دفاتر پیش‌خوان دولت