مدال برنز برای تیم هوپ تاکرا و اعزام تیم ملی بیس‌بال به پاکستان