بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران، آغاز به کار کرد