جسد راننده غرق شده در کانال آب پارس آباد پیدا شد/مصدومیت یک غواص