مدیرعامل سابق اچ پی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد