عمر باتری تلفن هوشمند G4 الجی تفاوتی با مدل قبلی اش ندارد