روایت دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقلاب در یک مستند