واگذاری بیمارستان‌ها مقدمه‌ای برای بالا رفتن هزینه‌های درمان نباشد