تنقلات را خام بخورید/تاثیر بد نمک بر ارزش مواد غذایی