بهره برداری از 26 ایستگاه داده نگار منابع آب در خراسان شمالی