قالیباف: سرمایه‌های اجتماعی و انسانی خود را قدر بشناسیم/ دکتر شیبانی می‌تواند الگوی مناسبی برای جوا