انتقاد شدید مدیرعامل استقلال از نحوه واگذاری باشگاه