افتتاح «خانه کاغذی»/ اجرای «همه چیز می‌گذرد» تمدید شد