زارعی: رتبه‌بندی معلمان موجب پیشرفت‌های علمی می‌شود