خوشحال نبودم، ضربه‌ای به من خورد که درد داشت/ امیدوارم سیندرلا چمپیونز لیگ باشیم