تابستان 94 کارگاه‌هاي تخصصي گيم با حضور فعالان بين‌المللي برگزار مي‌شود