گوگل اپلیکیشن Timeful را برای استفاده از الگوریتم یادگیری ماشینی آن خریداری کرد