فتح: اصلاحات در کابینه «دولت توافق ملی» با موافقت حماس انجام می‌شود