قالیباف: سرمایه‌های اجتماعی و انسانی خود را قدر بشناسیم