ادغام شرکت کالای نفت در وزارت نفت فضای رانتی را تشدید می‌کند