گزارش خبرگزاری فرانسه درباره مدل مویی که در ایران ممنوع شد + تصاویر