حضور دستکم هزار تروریست «ترکمنستانی» در منطقه «جسر الشغور» سوریه