اوباما در واکنش به اعتراضات داخلی: بی‌تفاوتی تبعاتی در پی دارد