از هیلاری کلینتون خوشم می‌آید اما او قابل اعتماد نیست