دریادار سیاری: کشتی توقیف‌شده «بعد از پرداخت جریمه» آزاد خواهد شد